Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

badalena
badalena
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
badalena
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions vianothingwrong nothingwrong
badalena
9629 c461
Reposted fromyikes yikes vianothingwrong nothingwrong
3702 aefc
badalena
5674 5c39 500
Reposted fromzciach zciach viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
badalena
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
badalena
9673 2ecf
To już z miesiąc.
Reposted fromPoranny Poranny vianothingwrong nothingwrong
badalena
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
badalena
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza vianothingwrong nothingwrong
badalena

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianothingwrong nothingwrong
badalena
3427 2fcf 500
Reposted frompiehus piehus vianothingwrong nothingwrong
badalena
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
badalena
1478 707c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
badalena
2239 c682
Reposted fromPoranny Poranny vianothingwrong nothingwrong
badalena
2255 70b7
Reposted fromPoranny Poranny vianothingwrong nothingwrong
badalena
2477 0e55
Reposted fromSilentRule SilentRule vianothingwrong nothingwrong
badalena
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianothingwrong nothingwrong
badalena
badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...