Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

badalena
Reposted fromFlau Flau
badalena
6328 65a8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
badalena
6440 2cf9 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
badalena
badalena
badalena
badalena
6684 ef88
Reposted frombearded bearded
badalena
to absurd
od zawsze kochałam życie Introwertyka świadoma samotność, czas na rozwój, wolność 
a teraz
boję się być sama nie chcę być sama nie mogę być sama 
świadomie ani  nieświadomie
— #74
Reposted fromffina ffina
badalena
6738 4b3f 500
Reposted fromreeva reeva
badalena
6739 8b11
Reposted frommiischa miischa
badalena
Przyjdzie nowy. Bez żadnej rany jeszcze. Bez zadrapania. Będzie wolny od błędów i jasny, pełen pustych miejsc, kartek na marzenia, na plany. Będzie mógł przynieść wszystko i wszystko zmienić w sercu. Dziś jeszcze nie istnieje. Teraz go jeszcze nie ma. Jeszcze się nie przywitał. Jeszcze za wcześnie. Ale już gdzieś tam czuć jego oddech. Dłonie, którymi obejmie życie. Przyjdzie nowy. Bez skazy. Pozwoli inaczej spojrzeć w przestrzeń. Zapełnić się milionami czułych pragnień, ludzi, słów, kaw, smaków.  Nowy rok - nowa karta na życie i nadzieja na wszystko.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
badalena
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które czesto są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
Reposted fromthesmajl thesmajl
badalena
6851 c2a4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
badalena
6856 1652 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
badalena
6874 7aae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
badalena
6878 f40b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
badalena
6904 5b59 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
badalena
6907 a493 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
badalena
„Są na tym świecie ludzie, którzy marzą o wielkich domach, szybkich samochodach i milionach na koncie. Są też tacy, którzy marzą o małym domku w lesie z daleka od tych pierwszych.”
— Zdecydowanie domek w lesie!
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
badalena
6910 4757 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...