Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

badalena
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapsychopath psychopath
badalena
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapsychopath psychopath
badalena
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
badalena
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viapsychopath psychopath
badalena
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viapsychopath psychopath
badalena
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viapsychopath psychopath
badalena
4524 b9b4
badalena
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychopath psychopath
badalena
(...) chyba nie ma nic piękniejszego jak dwoje ludzi, którzy odnajdują się w tym przeklętym świecie i oboje pragną coś zmienić.
— K.N. Haner - "Drwal. Miłość, która narodziła się z natury"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychopath psychopath
badalena
7657 f521 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
badalena
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
6264 ff58 500
badalena
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
badalena
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
8635 a5ac 500
badalena
6059 b4e3 500
badalena
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych. 
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
6186 5c01 500
Reposted fromdippi dippi viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
5045 b951 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl