Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
badalena
badalena
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko

December 25 2017

badalena
od czegoś trzeba zacząć.
badalena
Im dłużej tutaj siedzę, tym bardziej chcę do Ciebie w każdy dzień i w każdą noc, chciałbym być w pobliżu rąk.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
badalena
Ja czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi  Czy przyjdzie ktoś od Ciebie, czy przyjdziesz Ty  Czy wiesz, że Twoje oczy spalają mnie jak ogień  Gdy patrzę w Twoje oczy zaczyna się dzień 
Tak bardzo, bardzo kocham Cię  Tak bardzo potrzebuję Cię 
Ja czekam czwarty dzień, patrzę na drzwi  Czy przyjdzie ktoś od Ciebie, czy przyjdziesz Ty  Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram dziewięć razy  Umieram patrząc w okno na korytarzu 
Tak bardzo, bardzo kocham Cię  Tak bardzo potrzebuję Cię 
— Kult - Do Ani
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl