Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
badalena
Nie handluj swoją głową, jeśli nie mówisz o sobie. Inni ludzie zawsze mogą skrywać swoje mroczne tajemnice.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viabrzask brzask
badalena
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
badalena
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
badalena
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viabrzask brzask
badalena
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
badalena
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabrzask brzask
badalena
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
Ernest Hemingway and one of his beloved cats
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
5180 490a

ungolde:

 u n g o l d e

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viabrzask brzask
badalena
9236 cc21
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
5234 5fa2
4010 e567
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
badalena
8301 8975
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viabrzask brzask
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
badalena
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viabrzask brzask
badalena
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
Reposted frommojprywatnyaniol mojprywatnyaniol viabrzask brzask
badalena
9719 b714
Reposted fromdarkanes darkanes viabrzask brzask
badalena
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vianiewdzieczna niewdzieczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl