Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

badalena
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
badalena
badalena
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajointskurwysyn jointskurwysyn
1826 4f92 500

August 12 2017

badalena
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl
badalena
4490 6142 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
badalena
4511 f809 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
badalena
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
badalena
Reposted fromFlau Flau
badalena
Reposted fromFlau Flau
badalena
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M
Znasz to uczucie kiedy chce ci się płakać, krzyczeć i uderzać pięścią aż nie poczujesz krwi, a jedyne co robisz to siedzisz i się uśmiechasz?
— moje (via dametaswift)
Reposted frommakswilczur makswilczur
Chciałbym żeby ktoś o mnie zawalczył,
Ale chcieć to każdy może..
— (via moment-y)
Reposted frommakswilczur makswilczur
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
Reposted frommakswilczur makswilczur
badalena
badalena
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianiewdzieczna niewdzieczna
badalena
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
Reposted fromniepierdol niepierdol viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
Zagryzam wargi zębami, karmazyn
Jak mogłem pozwolić nam się wykrwawić?
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
badalena
6169 ae8d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl