Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

badalena
0449 2cde 500
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
badalena
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viamefir mefir
badalena
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
badalena
0358 58cd
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
badalena
0355 a844
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
badalena
6685 1e40 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
badalena
Reposted fromlittlemouse littlemouse viamefir mefir
badalena
2373 d9a1 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viamefir mefir
badalena
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
badalena
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamefir mefir
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
badalena
badalena
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
badalena
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viamefir mefir
badalena
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
badalena
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
badalena
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viamefir mefir
badalena
2127 742f 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viamefir mefir
badalena
Ty chyba dobrze wiesz, że ja teraz czekam i tęsknię.
— ja. dzisiaj. wysyłając telepatyczne sygnały.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaxannabelle xannabelle
badalena
4209 713b
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl