Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

badalena
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakomplikacja komplikacja
badalena
badalena
kochałem ją bardzo, wiesz? było nam dobrze, nie rozumiałem dlaczego postanowiła odejść. łączył nas luźny związek, ale była moim tlenem. nie wiem, co się stało - nagle zapadła się pod ziemię. nie wiedziałem, kurwa, jak mam sobie z tym poradzić,  nie pomógł najlepszy przyjaciel, nie pomagały dragi. przestałaś pisać, przestałaś do mnie dzwonić,  w ogóle nagle wszystko cię przestało obchodzić.  czas goił rany - dziś mam już lat trzydzieści,  dom z ogrodem, kochającą żonę i dwójkę dzieci, samochód, psa, dobrą pracę na miejscu i ten pieprzony list od ciebie, który trzymam w ręku. leżał dziesięć lat gdzieś, pokryty kurzem - Boże! dlaczego po dziesięciu latach go znajduję?! czytam i w wyobraźni widzę jak go piszesz,  ten jeden pieprzony list, który zrujnuje moje życie. przepraszasz za wszystko, piszesz jak bardzo mnie kochasz, świat przewraca się, gdy czytam ostatnie słowa: jestem w ciąży, nie umiałam ci powiedzieć, bo się bałam,  jeśli to coś dla ciebie znaczy odezwij się, błagam...
— 3czwarte sukcesu - list 2
Reposted fromdontforgot dontforgot viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
badalena
2205 fe2a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakomplikacja komplikacja
badalena
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakomplikacja komplikacja
badalena
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
badalena
badalena
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viakomplikacja komplikacja
badalena
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
badalena
badalena

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić

— Mały Książe
Reposted fromcasanovared casanovared viasatyra satyra
badalena
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasatyra satyra
badalena
Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasatyra satyra
badalena
6308 36c0 500
badalena
4494 aef0 500
badalena
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
7722 267d 500
Chełmża
Reposted fromdobrazla dobrazla viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
8571 3b79
Reposted frompunisher punisher viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl